Akciós termékek

Ár 20 500 Ft
Készleten
Ár 5 900 Ft
Készleten
Ár 24 500 Ft
Készleten

Kapcsolat

Kil.hu Kft.
Bercsényi u. 6.
1111 Budapest
Telefonszám: +36 70 944 0633
info(a)kil.hu

Legnépszerűbbek


» Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató

A Kil.hu Kft. elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, az adtbiztonság folyamatos fenntartása érdekében megteszünk minden ésszerű elővigyázatossági lépést, melyet az adatvédelmi jogszabályok megkövetelnek. A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása online kereskedelmi tevékenységéhez. Adatvédelmi irányelvünk, hogy online felületünkön keresztül semmilyen módon nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve ha az adott oldal (www.kil.hu) látogatója, mint az adatvédelem érintettje önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) határozza meg.

 

A személyes adatok védelme

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

Az Ön személyes adatainak kezelője a Kil.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 1111 Budapest, Bercsényi u. 6. cégjegyzékszáma: 01-09-887256

Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 1111 Budapest, Bercsényi u. 6. E-mail cím: info@kil.hu Telefonszám: +36 70 944 0633

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A személyes adatok feldolgozásának célja az adatkezelő webshopjában rendelt termékek számlázása és kiszállítása futársazolgálattal, mint harmadik féllel, üzleti kommunikáció, Az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységet nem végzünk. Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, nem adjuk bérbe. Az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelő az Ön személyes adatait az Önnel fenálló ügyfélkapcsolat időtartamáig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz), illetve ha a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 

Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat, ExpressOne Hungary Kft. futárszolgálat.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@kil.hu e-mail címen, illetve az adatkezelő kézbesítési címén (1111 Bp. Bercsényi u. 6.) vonhatja vissza.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Ön nem köteles átadni személyes adatait, azonban az online felületünkön történő vásárlás feltétele az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása, illetve az online felületen a Regisztráció alkalmával személyes adatainak megadása a számlázás, illetve egyéni döntés alapján a rendelt termékek futárszolgálattal- mint harmadik féllel- való kiszállítás céljából.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát időről időre felülvizsgálja és az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa előzetes érteítés nélkül. Az aktuális Adatvédelmi Tájékoztató az online felületen mindenkor megtalálható.

E feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

 

MWIxZWNh